DAFTAR PERMOHONAN ONLINE
 
  MAKLUMAT PEMOHON
* No.Kad Pengenalan : Tanpa "-"
* Nama :
* Gelaran Jawatan :
* Gred Jawatan :
* Jabatan :
* No.Telefon Pejabat :
* No.Telefon Bimbit :
  MAKLUMAT PERMOHONAN
Tarikh : 06/06/2023
* Jenis :
* Nama Akaun E-Mel: @pahang.gov.my
*
* Tujuan :
  MAKLUMAT PERAKUAN
* Nama Ketua Jabatan:
* Gelaran Jawatan :
* E-Mel Ketua Jabatan:
* Saya mengaku bahawa semua maklumat yang diberikan adalah
benar serta telah membaca dan memperakui perkara berikut :
1. Peraturan Penggunaan E-mel Rasmi Kerajaan Pahang
2. Polisi Keselamatan Siber Pejabat SUK Pahang Terkini
Permohonan ini juga telah disokong oleh Ketua Jabatan saya.
   [ kembali ]
Sistem Ini Menggunakan Akses Sistem SSO
Hak Cipta Terpelihara © 2020 Bahagian Teknologi Maklumat
Pejabat Setiausaha Kerajaan Pahang